Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Kallese till Extra Föreningsmöte (årsmöte)  onsdag 30/5 kl 19.00

På grund av ändrad årsredovisning behöver vi hålla ett extra föreningsmöte för att ta beslut om den nya ändrade årsredovisningen.
Kallese via e-post och i postlåda (för de som vi ej har mailadress till) har gått ut 12/5. Se förklaring i kallelsen.


Statusrapport om pågående bredbandsenkät finner du under Dokument/ Bredbandsenkät

Blåsning av "kundfiber" dvs den fibertråd som går från kopplingsskåp till fastíghet kommer att påbörjas veckan som börjar med 21/5 för de som anmält att fiberslangen är nedgräd och klar fram till huset. Information utsänd via e-post till alla berörda.


 

Lägesrapport fredag 18/5 för perioden 14/5 - 18/5

Äntligen finns det lite positiv information att förmedla.

De tre läckande ledningarna har alla tömts på vatten och förberetts för provtryckning med spårgas i början av veckan.

1. Vattenledning från Förlandav fram till Fågelsång
2. Avloppsledningen norr om Förlandavägen
3. Avloppsledningen efter Hälleviksvägen
Provtryckning och promenad med ”sniffer” genomfördes i torsdags på alla tre ledningsavsnitten.

Vattenledning upp till Fågelsång är nu tät, ingen läcka hittades. Ledningen har hållit gastrycket konstant i över 12 timmar.
Avloppsledningen norr om Förlandavägen innehöll en läckande svetsmuff. Läckan grävs fram och lagas idag fredag. Tryckgropen vid Kullbergs gård kopplas och läggs igen idag fredag.
På avloppsledningen efter Hälleviksvägen hittades en läckande kulventil. Ventilen har bytts ut och ledningen har stått under gastryck över natten. Trycket är oförändrat. Ledningen är godkänd i em.
Nästa veckas arbete:
Då sker ihop-koppling av ledningarna i tryckgroparna och återfyllning sker.
Mjetab kommer att jobba över under kommande vecka så att det ska vara klart till nästa fredag.
Planen är då att över helgen börja spola systemet med vatten för att förbereda provtagning. Provtagningen sker vid ett tillfälle för hela anläggningen.

Vi har sammanlagt 34 ledningssegment som provtrycks 17 för  vatten och 17 för avlopp,.
Av dessa 17 för vatten har 17 godkänts
Av dessa 17 för avlopp har 17 godkänts

Det kommer att tas 5-6 vattenprover på vårt ledningssystem.
Att få svar på vattenprover tar ca 5 arbetsdagar.
Förfrågan om inkoppling av bredband har skickats ut. Vi ger härmed en möjlighet att koppla in bredbandet innan inkoppling av VA sker. När är vi klara för att koppla in VA o fiber?

Mycket svårt att säga då vi är så väderberoende och inte vet hur lång tid som åtgår för provtagning av vattenkvalitet i ledningsnätet och provtagning i resp hus.
Vi ber er att inte röra de tre uppstickande slangarna vid er tomtgräns ännu. Tydligt besked kommer när det är tillåtet att börja koppla in.


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktning och godkännande.
Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 28/5 2018. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-05-18