Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

När du vill komma i kontakt med föreningen ska du från och med 15/10 2018 skicka e-post eller ringa enligt nedanstående.


E-post (säkrast): admin@forlandaavlopp.se Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).

Ringa, Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Telnr: 0300-54 23 40 (Kurt Nilsson) har ingen bevakning under perioden 20/9 tom 7/10 2018. Kommer att ersättas 15/10 2018 då abonnemanget upphör.

Behöver du hämta vattenmätare under perioden 20/9 tom 7/10 2018 så kontaktar du föreningen på telnr: 0702-74 81 58


De störningar på bredbandet som funnits de senaste dagarna 13-14/9 har berott på avgrävd fiberkabel utefter "Tom-raksträckan" två tillfällen och felaktigheter hos Open Universe. Vår egen anläggning fungerar utmärkt.

Föreningen har fått nytt telefonnummer från och med 2018-09-15.
Det nya numret är 0702 -74 81 58.
Det är ett mobilnummer så täckningen är inte perfekt. Säkrast att komma i kontakt med föreningen är e-post: admin@forlandaavlopp.se


Trycket i vattenledningen ut från pumphuset är nu (3/9 kl 18.00) reducerat från 7 bar till 6 bar.
Inga kommentarer har inkommit per 9/9, så vi behåller trycket om 6 bar tills vidare
Hela VA anläggningen är nu i drift.

Test av fjärravläsning av vattenmätare:
Igår den 3/9 så körde vi runt och provade att fjärravläsa vattenmätare.
Föreningen har lämnat ut 65 st mätare och vi läste av de som var i drift 43 st.
Föreningen har delat ut 22 st som ännu inte är i drift.
Kontakten mellan de avläsande datorn och vattenmätarna var förträffligt bra,
Vid fri sikt mot ett hus kunde vi läsa av på flera hundra meter, det bådar gott.

När det gäller debitering av vatten och avlopp så kommer det ske enligt följande.

Avlopp:
De som enbart har kopplat in sig på avlopp kommer att debiteras enligt Kungsbaka kommuns schablon, den baserar sig på antal personer i hushållet.
Tariffen finns på Kungsbackas hemsida.
Tillkommer kommunens halva fasta avgift.

Vatten:
Den som har vatten inkopplat betalar för vattenförbrukningen enligt installerad och plomberad mätare.
Tillkommer kommunens halva fasta avgift.
I priset ingår utsläpp av avloppsvattnet.

De hushåll som kopplar in sig på vatten utan att ha installerat vattemätare debiteras enligt Kungsbacka kommuns medeltal för vattenförbrkning vilket är 160 liter per person och dygn.Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet, samt ta vattenprov (se nedan).

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987, samt hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.

Fiberinstallation. LinktoLink räknar med att de som finns med i omgång nr 1 kommer att vara installerade innan semestern. Blåsomgång nr 2 pågår, samt installation. Vi har per 9/9 installerat

Bredbandsenkäten

Claes Andersson har under en tid jobbat med att undersöka intresse och möjlighet att från de operatörer som finns tillgängliga i utbudet från Kungsbacka Bredand/Open Universe för att leverera ett paket av tjänster till en grupp medlemmar.
Via enkät som skickats ut till medlemmarna så är det rätt så skiftande önskemål om innehåll och bindningstid på ett lämpligt paket av tjänster (Internet, TV, Telefoni).
Svaren som erhållits är inte tillräckligt attraktiva för att vi ska binda upp föreningen i ett paketerbjudande. Skälet till detta är att leverantören vill binda upp minst 50 medlemmar i paketet och fakturera kostnaden månadsvis till föreningen. Föreningen ska då vidarefakturera avgifterna till medlemmarna. Kostnaden för föreningen för denna fakturering bedöms överstiga den rabatt som ges för paketet. Alltså blir det ingen vinst för medlemmen som förvisso får ett lägre pris men som då också måste bära föreningens kostnader för fakturering, samt administration av medlemsregistrering hos leverantören. Föreningen står också för en eventuell risk att någon medlem inte betalar i tid eller att betalning uteblir.
Vi har inte erhållit något erbjudande från Telia och det beror på att Telia inte säljer sina tjänster till några andra nätverk än sina egna.

Vi tackar Claes för väl genomfört arbete, men måste konstatera att totalt sett så vinner vi ingenting på att ha ett paketerbjudande för bredbandstjänster. Varje medlem får själv bedöma vilka tjänster man vill utnyttja och av vilken tjänsteleverantör samt bindningstid


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.

Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift. Inkoppling av fastigheterna pågår.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 15/10 2018. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-09-15