Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.


OBS OBS. Vattnet är nu återigen påsläppt.
Återstår att byta ut en passbit mot sandfiltret, samt att rensa pumparna och backventilerna. Arbetet planerat till vecka 30. Meddelande om exakt tidpunkt skickas ut så fort vi vet.


Bredbandsenkäten

Claes Andersson har under en tid jobbat med att undersöka intresse och möjlighet att från de operatörer som finns tillgängliga i utbudet från Kungsbacka Bredand/Open Universe för att leverera ett paket av tjänster till en grupp medlemmar.
Via enkät som skickats ut till medlemmarna så är det rätt så skiftande önskemål om innehåll och bindningstid på ett lämpligt paket av tjänster (Internet, TV, Telefoni).
Svaren som erhållits är inte tillräckligt attraktiva för att vi ska binda upp föreningen i ett paketerbjudande. Skälet till detta är att leverantören vill binda upp minst 50 medlemmar i paketet och fakturera kostnaden månadsvis till föreningen. Föreningen ska då vidarefakturera avgifterna till medlemmarna. Kostnaden för föreningen för denna fakturering bedöms överstiga den rabatt som ges för paketet. Alltså blir det ingen vinst för medlemmen som förvisso får ett lägre pris men som då också måste bära föreningens kostnader för fakturering, samt administration av medlemsregistrering hos leverantören. Föreningen står också för en eventuell risk att någon medlem inte betalar i tid eller att betalning uteblir.
Vi har inte erhållit något erbjudande från Telia och det beror på att Telia inte säljer sina tjänster till några andra nätverk än sina egna.

Vi tackar Claes för väl genomfört arbete, men måste konstatera att totalt sett så vinner vi ingenting på att ha ett paketerbjudande för bredbandstjänster. Varje medlem får själv bedöma vilka tjänster man vill utnyttja och av vilken tjänsteleverantör samt bindningstid man väljer.


Information från Förlanda Avloppsförening 2018-06-20.


Vattenprovet taget 2018-06-11 är nu också officiellt godkänt med god marginal.
Provsvaret kommer från labbet med post om någon vecka, fram till dess vet vi inte vilka värden det blev.

Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.

Koppla in avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.

Koppla in vatten. Vänta med att koppla in vatten till efter vecka 30. Sandfilter installeras vecka 30 och vi kan starta tryckhöjningspumparna då. I dagsläget har några fastigheter fått koppla på vattnet men med restriktionen att det inte är fullt tryck i systemet. Om du behöver koppla in vatten före vecka 30 så måste du höra av dig föreningen så att vi inte äventyrar trycket i systemet.

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987. Stefan har nu semester och under veckorna 27-29 finns vattenmätare att hämta hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.

Sandfilter i pumpstationen. Enligt uppgift från Norvatek, vår pumphusleverantör så kommer de att under vecka 27 bygga om rördragningen i pumphuset och sätta in en så kallad passbit där filtret ska installeras. Under vecka 27 kommer vi att ha ett stopp i vattenförsörjningen, föreningen meddelar när produktionsstoppet ska ske.
Filtret anländer per post under vecka 30. Då tar vi bort passbiten och monterar filtret. Sedan startas pumparna och vi har fullt tryck i vattensystemet. Alla är då välkomna att koppla på vatten.

Fiberinstallation. LinktoLink räknar med att de som finns med i omgång nr 1 kommer att vara installerade innan semestern. Vi har börjat att samla in uppgifter om inblåsning till omgång nr 2, som blir någon gång efter semestern.


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktning och godkännande.
Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på http://kungsbacka.openuniverse.se/kungsbackastadsnat/erbjudanden/privat/
 

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 13/8 2018. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-07-11