Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Nedan visas en bild på vårt pumphus som sattes upp enligt plan 18/10 2017
Till vänster om huset så ses locken till de två avloppspumparna.

Pumparna, 2 st  plus styrning och larmenhet

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.

Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar
 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen.

För att se hur långt vi kommit tom 4/1 2018, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktning och godkännande.

Arbetslag:

Kedjegrävarlaget (Kedjegrävare, Grävmaskin, Traktorgrävare) Är färdiga med sitt arbete och flyttar till Löftadalen.
Hjulgrävarlaget ( en Grävmaskiner som går på hjul)
Larvgrävarlaget ( fyra Grävmaskiner som går på larver)
Servicelaget (Transportfordon, Hjullastare)

Perioden:  tom  4/1 2018
Vi har grävt ned stamledningar och serviser från Rinnavägen och fram till Förlandavägen 655/669
Vi har dragit ström och signalkablar till våra avloppspumpar vid pumpstationen.


Närmaste planerna:
Vi fortsätter med tre grävmaskiner vid Hyltegården och jobbar oss österut, Kedjegrävaren har gjort färdigt sitt arbete och lämnar oss under veckan. Vi har ca 500 m stamledning och 10 serviser kvar att göra.
Vi räknar med att vara klara under januari med detta om vädret står oss bi.

Provtryckning fortsätter 15/1  med Västra Skog sedan Östra Skog. Därefter har vi fyra områden kvar att provtrycka.
Efter att provtryckningarna är klara så måste vi spola hela systemet och ta vattenprover hos oss.

Pumpstationen kopplas färdigt och provkörs i början av februari

Provblåsning av fiberslangarna kommer att starta i januari. Installation av fiberutrustningen i Teknikrummet pågår.
Planering av blåsning av fiber från respektive skåp till hus startar i januari.

Måndag 22/1 -18 kommer vår första stora leverans av pumpstationer. De hämtas vid Samlingslokalen Hällevik.
Även vattenmätarpaket kommer att lämnas ut till de som beställi pumpar till 22/1. 

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)


Grävmaskiner till arbetet på våra tomter sökes

Känner du någon/några som har grävmaskin och som kan tänkas vara intresserade av att gräva för avlopp, vatten o fiberslang inne på våra tomter. Även installationa av pumpstation.

Hör i så fall av dig till föreningen så vi kan lägga ut kontaktuppgifterna till dessa på vår hemsida. Föreningen erbjuder alla som vill gräva och installera utrustningen en halv dags information/utbildning.

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

 Den nuvarande dispensen gäller tom 2018-01-26 och gäller för alla aktiva medlemmar.

 Nästa Styrelsemöte äger rum 23/1 2018. Senaste protokoll upplagt.
Protokoll från föreningsstämman finns under Dokument/Stämmoprotokoll

Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-01-15