Förlanda Avloppsförening ekonomisk förening har byggt ett vatten-, avlopps- och fibernät.
Föreningen bildades sommaren 2014 och har för närvarande 154 medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.
Hjärtstartare!
Nu är hjärtstartaren utplacerad hos Stefan Axelsson på Förlandavägen 439. 
Inne på gården, på garagets norra sida är skåpet med hjärtstartaren placerad.
Om ni vill veta var det finns hjärtstartare utplacerade kan ni gå in på www.hjärtstartarregistret.se


Jourtelefonen har nummer: 0760-206910

Service!
Om du behöver hjälp med din avloppspumpstation så ska du vända dig till:
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Hemsida: www.kommunalteknik.se
Kontaktperson är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-797 13 80

Service kan också fås av:
Lars Engström
Förlandavägen 517
Förlanda
070-656 52 20


Felanmälan:
Telnr: 0760-206910, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i jourgruppen.
Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Kontakt med föreningen
E-post: admin@forlandaavlopp.se


Vattenprov på fastighet!
Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov från Kungsbacka Kommun.
Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet.
Ring Kungsbacka kommun, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.
Om provet är underkänt skall rörledningarna för kallt och varmt vatten kloreras av kommunen och ett ny provtagning sker efter det.


Vattenmätare
Frågor om vattenmätaren kan besvaras av Stefan Hultqvist efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987.
När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress.
Installation ska göras av behörig VVS-tekniker.
Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad och glöm inte att installera reduceringsventilen.