Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Föreningsmöte (årsmöte) har hållits måndag 9/4 kl 19.00

Protokoll och bilagor ligger nu upplagda under (Dokument/Stämmoprotokoll).
Samanställning av medlemmar som anmält intresse för att hjälpa till i någon arbetsgrupp håller på att tas fram.
Styrelsen tar fram en första uppdelning och bemanning den 24/4.
Resultatet meddelas här och med mail till varje medlem som anmält intresse.
Styrelsen önskar att flera medlemmar hör av sig. Ring eller maila ditt namn och vad du vill hjälpa till med. Alla svar välkomna.


 


Lägesrapport Söndag 22/4 för perioden 16/4 - 22/4.

Vi har sökt läcka på ledningen från tryckgropen vid Förlandav fram till tryckgropen vid korsningen Enebacksvägen/Fågelsångsvägen. Vi har grävt upp varje servis och varje stickkoppling på vattenslangen utan att hitta någon läcka. Läckan är liten och svår att hitta, men måste åtgärdas för att få godkänt tryck-kontrollscertifikat.
Entreprenören har beslutat att trycktesta med gas, och har beställt arbetet. Vi har ännu inget svar på när trycktestningen med gas kommer att ske. På grund av detta kan inte slangarna i de båda tryckgroparna kopplas ihop ännu.

Ytterligare en läcka på avloppsledningen norr om Förlandavägen har hittats och åtgärdats, totalt har nu tre läckor hittats och åtgärdats. Ledningen är satt under tryck över denna helg och avläsning sker på måndag fm.

Ledningarna från Kullbergs gård fram till slutet av ledningarna har fyllts med vatten och troligen har vi någon läcka där. Grävmaskin är på plats och kontrollerar. Jobbet fortsätter på måndag fm.

Avloppsledningen efter Hälleviksvägen fram till Samlingslokalen har undersökts och den befarade läckan var två kulventiler som hade frusit inuti kulan utan att visa tecken på trasighet.
När man tittar in i den öppna ventilen så ser man tydligt en liten bula med spricka.
Problemet vi har haft där har varit att det håller tätt vid tryck under 5 bar men börjar läcka vi 8 bar.
Ledningen är satt under tryck över helgen och avläses på måndag fm.

Vattenledningen från Gällinge fram till vårt pumphus har spolats ren under lördagen av
Lars Engström, Stefan Hultqvist och Kurt Nilsson. Jobbet var tvunget att ske på helgen ty under veckan så behöver vattnet kunna stå påslaget för vattenfyllning och provtryckning.
På torsdag 26/4 kommer en tekniker från pumphus-leverantören och provstartar tryckstegringspumparna för vatten, vi ställer in trycket på 7,5 bar till att börja med. Vi får då även en genomgång av styrsystemet för pumparna.

Alla avloppspumpar har nu monterats och provkörts och är klara att ta i drift.


Därefter återstår ledningarna från Samlingslokalen till slutet av Hälleviksvägen att vattenfyllas och provtryckas.

Mjetabs ambition är att slutföra provtryckningarna så fort som någonsin möjligt, dock kan felsökningen inte tidsplaneras utan den tar den tid som behövs.

Koppling av ledningarna i provtryckningsgroparna och igenläggning av groparna ca 6-7 arbetsdagar. Parallellt med att vi kopplar ihop och lägger igen så börjar vi att skölja ledningarna så att vi så fort det någonsin går kan  ta de 5-6 vattenprover som behövs.
Att få svar på vattenprover tar ca 5 arbetsdagar.


Förfrågan om inkoppling av bredband har skickats ut. Vi ger härmed en möjlighet att koppla in bredbandet innan inkoppling av VA sker. När är vi klara för att koppla in VA o fiber?

Mycket svårt att säga då vi är så väderberoende och inte vet hur lång tid som åtgår för provtagning av vattenkvalitet i ledningsnätet och provtagning i resp hus.
Vi ber er att inte röra de tre uppstickande slangarna vid er tomtgräns ännu. Tydligt besked kommer när det är tillåtet att börja koppla in.


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktning och godkännande.
Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 23/4 2018. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-04-22