Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 150 medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Styrelsen beslutade om att bjuda in till ett Föreningsmöte i Hälleviks samlingslokal
Onsdag 11/10 2017 kl 19.00, boka redan nu in den tiden!.
Vi bedömmer att vi vid den tidpunkten har gjort ca halva jobbet och vill då informera er.
Agenda och kallelse kommer i god tid till mötet.

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen.

För att se hur långt vi kommit tom 23/9, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.

Arbetslag:

Kedjegrävarlaget (Kedjegrävare, Grävmaskin, Traktorgrävare)
Hjulgrävarlaget ( två Grävmaskiner som går på hjul)
Larvgrävarlaget ( två Grävmaskiner som går på larver)
Servicelaget (Transportfordon, Hjullastare)


Förra Veckan: (18 - 24/9)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen "nästan" klar, tre serviser återstår samt kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil.
Arbetet vid början av Äskhultsvägen pågår men har stått stilla i två dagar pga sjukdom. Återstart 25/9.
Vi har nu 51 fastigheter som har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.


Närmaste planerna:
Kedjegrävarlaget gör klart  på början av Äskhultsvägen, borde vara klart i slutet av v39.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget fortsätter i västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) då är klara med Enebacksvägen och Fågelsångsvägen.

När Kedjegrävarlaget  har färdigställt Äskhultsvägen, flyttas de till RÅG (Södra delen av Stockaredsv).
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut.

 

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista och bild på vattenmätarpaketet 4/9 -17)


Grävmaskiner till arbetet på våra tomter sökes

Känner du någon/några som har grävmaskin och som kan tänkas vara intresserade av att gräva för avlopp, vatten o fiberslang inne på våra tomter. Även installationa av pumpstation.

Hör i så fall av dig till föreningen så vi kan lägga ut kontaktuppgifterna till dessa på vår hemsida. Föreningen erbjuder alla som vill gräva och installera utrustningen en halv dags information/utbildning.

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

 Den nuvarande dispensen gäller tom 2018-01-26 och gäller för alla aktiva medlemmar.

 Nästa Styrelsemöte äger rum 3/10 2017. Senaste protokoll upplagt.

Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-09-22).Senaste uppdatering.

2017-09-22