Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.    

 Hej,
Vi kan med säkerhet konstatera att vi får in dagvatten via pumparna inne på några tomter.
Enligt avtalet som vi har med Kungsbacka kommun får vi inte släppa ut dagvatten i spillvattensystemet. Vi måste alltså gå vidare med att hitta de pumpstationer som av någon anledning tar emot dagvatten och rätta till detta.

Kontrollera din avloppstank och pump på din tomt.
Är det så att den går väldigt mycket så kan det bero på att du får in dagvatten i brunnen.

Om du behöver hjälp med din pump/pumpstation så ska du vända dig till
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Det finns bra information på deras hemsida: www.kommunalteknik.se
Vår kontaktperson på kommunalteknik är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-7971380


service kan också fås hos
Relita (Kungsbacka all o spolservice)
Munkatorpsvägen 12
Gällinge
070-5928206
(Auktoriserad av Kommunalteknik)

                         

2019 års föreningsstämma kommer att hållas i Samlingslokalen Hällevik
onsdag 24 april 2019. Kallelse kommer att skickas ut.Avläsning av vattenmätarna skedde 2/1.
Kommunen började debitera vattenförbrukning o fast avgifter från o med 1/8 -18.
Den kommande faktura innehåller: vattenförbrukning, spillvattenavgift, fasta kommunala avgifter och strömförbrukning
beroende på vilka tjänster som är inkopplade.

Vi har förbrukat 2651 m3 vatten enligt mätaren på inkommande vatten i vårt pumphus.
Summan av alla mätare i fastigheter visar på 2519 m3.
Alltså en differens om 132 m3.
Denna differens fördelas proportionellt efter vattenförbrukning i varje fastighet.

Vi har per årsskiftet installerat 87 vattenmätare, lämnat ut 18 som ej är installerade (2/1) och kvar att hämta ut 9 vattenmätare. Spillvattenavgift enligt kommunens tariff kommer att debiteras till de som kopplat in avlopp men ej ännu kopplat in vatten. (Kommun uppger att de även mäter spillvatten).

Om fakturan för 2018 är mindre än 100 kr så kommer den aktuella summa att inkluderas i nästa faktura som kommer att innehålla VA o Strömförbrukning för 1:a halvåret 2019 plus de kostnader som föreningsstämman beslutar om i april 2019.Installation av bredband: Per idag 26/2 är alla installerade,
Vi har erhållit utbetalning av en delsumma från Jorbruksverket, de håller en viss summa inne tills vi har slutredovisat, mer info om detta på Föreningsmötet

Under november och början av december genomförs ett besök hos alla medlemmar som kopplar in både vatten och avlopp. Plombering av vattenmätare sker vid besöket.
Ytterligare en besöksomgång kommer att göras i början av 2019, då till de som ej var klara 2018.

Viktiga datum

2019-02-21. Sista dagen för inkoppling av avloppet. Föreningens dispens går ut, och föreningen kommer inte att söka ny dispens. Föreningen rapporterar aktuell inkopplingsstatus till Kungsbacka kommun.När du vill komma i kontakt med föreningen ska du från och med 15/10 2018 skicka e-post eller ringa enligt nedanstående.

E-post (säkrast): admin@forlandaavlopp.se Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).

Ringa, Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet, samt ta vattenprov (se nedan).

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987, samt hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.

Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift. Inkoppling av fastigheterna pågår. 

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 28/4 2019. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2019-04-17