Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 150 medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

Nedan visas en bild på vårt pumphus som sattes upp enligt plan 18/10 2017
Till vänster om huset så ses locken till de två avloppspumparna.

Pumparna, 2 st  plus styrning och larmenhet

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen.

För att se hur långt vi kommit tom 22/10, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktnig och godkännande.

Arbetslag:

Kedjegrävarlaget (Kedjegrävare, Grävmaskin, Traktorgrävare)
Hjulgrävarlaget ( två Grävmaskiner som går på hjul)
Larvgrävarlaget ( två Grävmaskiner som går på larver)
Servicelaget (Transportfordon, Hjullastare)


Perioden: (30/10- 9/11)
Fastigheter som finns väster om Stockaredsvägen inklusive 6 fastigheter vid södra delen av Stockaredsvägen är klara. Vidare är
fastigheter i axtorpkurvan klara.
Grävning och inkoppling av fastigheter efter Förlandavägen fram till vägen upp till Olasgården är klara.
Inkoppling av el till pumphuset  som Ellevio är klart.

Närmaste planerna:
(Ändrad ordning - Hälleviksvägen blir efter att vi är framme vid Rinnavägen)
Kedjegrävarlaget och Larvgrävarlaget. Fortsätter från Förlandavägen upp till Olasgården och vidare bort mot Rinnvägen.

Hjulgrävarlaget  börjar i Hög och går norrut till Hälleviksvägen.
Ingrävning av serviser efter sträckan.
Därefter fortsätter arbetet med kedjegrävarlaget vid Hälleviksvägen.

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 3/11)


Grävmaskiner till arbetet på våra tomter sökes

Känner du någon/några som har grävmaskin och som kan tänkas vara intresserade av att gräva för avlopp, vatten o fiberslang inne på våra tomter. Även installationa av pumpstation.

Hör i så fall av dig till föreningen så vi kan lägga ut kontaktuppgifterna till dessa på vår hemsida. Föreningen erbjuder alla som vill gräva och installera utrustningen en halv dags information/utbildning.

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

 Den nuvarande dispensen gäller tom 2018-01-26 och gäller för alla aktiva medlemmar.

 Nästa Styrelsemöte äger rum 6/12 2017. Senaste protokoll upplagt.
Protokoll från föreningsstämman finns upplahgt under Dokument/Stämmoprotokoll

Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-09-22).Senaste uppdatering.

2017-11-09