Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.

2019 års föreningsstämma kommer att hållas i Samlingslokalen Hällevik
onsdag 24 april 2019. Kallelse kommer att skickas ut.

Fakturering av förbrukningsavgifter 2018 kommer att faktureras i januari 2019.
Fakturan omfattar då förbrukat vatten, kostnad för spillvatten och förbrukad el.
Eventuellt kommer också en nätverksövervakningsavgift att debiteras för 2019
beroende på om serviceavtalet blir klart i tid.

Installation av bredband: För närvarande (28/11) har vi 101 fastigheter som är i drift. 6 fastigheter som är klara för installation. 12 är anmälda till LinktoLink för blåsning av fibertråd och installation. Återstår 8 fastigheter som ej är klara för inblåsning av fiber
(en av dessa är Eksta som har 14 lägenheter).
Den 5 juli 2018 skickade vi in en begäran om delutbetalning av bredbandsstödet. Enl besked från länsstyrelsen har de så mycket att göra att de ännu (28/11 -18) inte har börjat granska underlaget. Den som väntar på något gott ......

Under november och början av december genomförs ett besök hos alla medlemmar som kopplar in både vatten och avlopp. Plombering av vattenmätare sker vid besöket.
Ytterligare en besöksomgång kommer att göras i början av 2019, då till de som ej var klara 2018.

Viktiga datum


2018-12-31. Sista dagen för att meddela att fastigheten är klar för inblåsning av fiber, annars kommer fastigheten inte i åtnjutande av bredbandsbidraget. Föreningen rapporterar status på inkoppling till Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

2019-01-31. Fakturering av förbrukat vatten och utsläpp av spillvatten avseende perioden 2018-08-01 - 2018-12-31 faktureras av Föreningen i början av 2019. Notera att de fastigheter som kopplat in sig på avloppsnätet men inte fullföljt inkoppling av vatten kommer att faktureras för spillvatten enligt kommunens tariff. (Se Kungsbackas hemsida avsnitt VA-taxa).
Kostnad för el och skillnaden i vattenförbrukning mellan Pumphusmätaren och summan av avlästa fastighetsmätare fördelas ut och kommer att vara med på fakturan. Vid senaste avläsning (2018-10-12) så var differensen 49 m3 till medlemmarnas nackdel. 


2019-02-21. Sista dagen för inkoppling av avloppet. Föreningens dispens går ut, och föreningen kommer inte att söka ny dispens. Föreningen rapporterar aktuell inkopplingsstatus till Kungsbacka kommun.När du vill komma i kontakt med föreningen ska du från och med 15/10 2018 skicka e-post eller ringa enligt nedanstående.

E-post (säkrast): admin@forlandaavlopp.se Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).

Ringa, Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet, samt ta vattenprov (se nedan).

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987, samt hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad. 


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.

Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift. Inkoppling av fastigheterna pågår.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 22/1 2019. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-11-28