Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.


Filter installerat i pumphuset och tryckstegringspumparna startade 27/7 -18.
Trycket i vattenledningen ut från pumphuset är nu 7 bar.
Hela VA anläggningen är nu i drift.Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet.

Vattenprov på din fastighet. Detta stycke gäller ej för boende på Enebacksvägen. Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov. Föreningen har till KBA kommun skickat in en lista över alla som ska koppla in vatten och de kommer ut och tar vattenprov. Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet. Ingen prioritering har lämnats till kommunen, så om du har bråttom så ring KBA kommen, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.

Vattenmätare. Mätaren kan hämtas hos Stefan Hultqvist, vardagar efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987, samt hos Kurt Nilsson, tel 0300-542340. När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress. Installation ska göras av behörig VVS-tekniker. Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.

Fiberinstallation. LinktoLink räknar med att de som finns med i omgång nr 1 kommer att vara installerade innan semestern. Vi har börjat att samla in uppgifter om inblåsning till omgång nr 2, som blir någon gång efter semestern.

Bredbandsenkäten

Claes Andersson har under en tid jobbat med att undersöka intresse och möjlighet att från de operatörer som finns tillgängliga i utbudet från Kungsbacka Bredand/Open Universe för att leverera ett paket av tjänster till en grupp medlemmar.
Via enkät som skickats ut till medlemmarna så är det rätt så skiftande önskemål om innehåll och bindningstid på ett lämpligt paket av tjänster (Internet, TV, Telefoni).
Svaren som erhållits är inte tillräckligt attraktiva för att vi ska binda upp föreningen i ett paketerbjudande. Skälet till detta är att leverantören vill binda upp minst 50 medlemmar i paketet och fakturera kostnaden månadsvis till föreningen. Föreningen ska då vidarefakturera avgifterna till medlemmarna. Kostnaden för föreningen för denna fakturering bedöms överstiga den rabatt som ges för paketet. Alltså blir det ingen vinst för medlemmen som förvisso får ett lägre pris men som då också måste bära föreningens kostnader för fakturering, samt administration av medlemsregistrering hos leverantören. Föreningen står också för en eventuell risk att någon medlem inte betalar i tid eller att betalning uteblir.
Vi har inte erhållit något erbjudande från Telia och det beror på att Telia inte säljer sina tjänster till några andra nätverk än sina egna.

Vi tackar Claes för väl genomfört arbete, men måste konstatera att totalt sett så vinner vi ingenting på att ha ett paketerbjudande för bredbandstjänster. Varje medlem får själv bedöma vilka tjänster man vill utnyttja och av vilken tjänsteleverantör samt bindningstid


 


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.

Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift. Inkoppling av fastigheterna pågår.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)

Dispensansökan.

Vi har nu fått förlängd dispens. Dispensen gäller till o med 2019-02-21

 Nästa Styrelsemöte äger rum 13/8 2018. Senaste protokoll är upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-07-27