Vi bygger ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.


 

Lägesrapport Söndag 18 februari 2018.
Leverans av pumpstationer:

På måndag 19/2 så anländer omgång nummer två av pumpstationer till parkeringen vid samlingslokalen i Hällevik. Berörda medlemmar är informerade och hämtar sina pumpstationer mellan kl 10 och 17. Vattenmätarpaket finns att hämta samtidigt.

Kommande Föreningsmöte
Styrelsen jobbar också med förberedelser inför kommande Föreningsmöte (Årsmöte).
Mötet kommer att troligen hållas under april månad i Samlingslokalen i Hällevik.


Ekonomi:

Vår ekonomi är god och vi klarar de stora utbetalningarna utan att få ebb i kassan i väntan på momsåterbetalningarna och bredbandsstödet.

Nu har vi hunnit så långt att alla ledningar och serviser är klara och nedgrävda per den 1 februari 2018.

Vårt ledningsnät består av:

21.000 meter avloppsslang med dimensioner mellan 40 mm och 90 mm
21.000 meter vattenslang med dimensioner mellan 32 mm och 110 mm
60.000 meter fiberslang med dimension 16 mm
60.000 meter söktråd med markeringsband
15 st fiberkopplingsskåp
274 servisventiler för vatten och avlopp.
20 backventiler på avloppsledningarna
10 avstängningsventiler på vattenledningarna
8 spolposter på vatten och avloppsledningarna
2 st pumpstationer för vidarepumpning av spillvatten.
1 st pumphus för höjning av vattentrycket.

Allt detta och en hel del administrativa jobb har hänt under perioden 23/5 -17 till 1/2 -18  med tre veckors uppehåll för semester och upphåll vid jul.
Vi blev 1 månad försenade mest beroende på det myckna regnandet som har medfört att en hel del arbete har fått vänta på länspumpning av schakten.

Återstående jobb är:

Vi har fyllt ledningarna i Västra Skog och Axtorp med vatten och provtryckt dessa.
I skrivande stund har inte resultatet meddelats till oss. Resultatet kommer på måndag 19/2.

Vi har ”blåst” fiber på några stamsträckor (Fibertråd mellan kopplingsskåpen som är 15 till
antalet) och fortsätter med kvarstående sträckor den 19/2.
Vi är klara med 4 av 15 sträckor stamledning. Planen är att vara klara med blåsningen av stamfiber om två veckor. Därefter vidtar ”svetsning” i kopplingsskåpen för att koppla ihop de olika fibertrådarna.
Vi har så kallat ”blåsstopp” i en av våra stamledningar vilket betyder att vi får gräva fram fiberslangen och rätta till felet. Därefter blåser vi vidare i den tillrättade slangen.

Kommande vecka 19/2 och framåt är det tveksamt om vi kan genomföra provtryckningar,
det ser ut att vara milt på måndag för att därefter bli kallt. Vi får avvakta och höra med provtryckarna. De återstående ledningar som ska provtryckas är ledningarna efter Förlandavägen
vid Olasgården och fram förbi kyrkan samt efter Hälleviksvägen och norra delen av Stockaredsvägen.

Om vi får uppehåll i provtryckningen så kommer vi att arbeta med aktiviteter i åtgärdslistan.

En planering för att blåsa fibrer från varje fiberskåp ut till varje fastighet har påbörjats.
Vi arbetar för att få alla fastigheter som tillhör samma skåp att vara klara med ingrävning av fiberslangen på tomten samtidigt. På så sätt kan vi hålla nere kostnaden om vi kan blåsa alla
fastigheterna samtidigt.

Föreningen kommer i februari att lämna in en lista till kommunen över de fastigheter som ska koppla in vatten.
Kommunen kommer sedan att kontakta resp fastighetsägare för att ta vattenprov.
Godkänt vattenprov gäller i 6 månader.
Om provet inte godkänns så kommer kommunen att klorera huset, skölja och ta nytt prov.

Pumpstationen kopplas färdigt och provkörs under februari

När är vi klara för att koppla in VA o fiber?

Mycket svårt att säga då vi är så väderberoende och inte vet hur lång tid som åtgår för provtagning av vattenkvalitet i ledningsnätet och provtagning i resp hus.
Vi ber er att inte röra de tre uppstickande slangarna vid er tomtgräns ännu. Tydligt besked kommer när det är tillåtet att börja koppla in.

Vi jobbar alla på för högsta tryck för att bli klara så fort det går.


 

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.


För att se det färdiga nätet, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Klara sträckor är RÖDA.
Med klara sträckor menas att ledningar, serviser är framdragna till tomtgräns.
Det som återstår innan vi "tar" över anläggningen är provtryckning, efterjustering av väg och vägövergångar och där marken har satt sig, besiktning och godkännande.


Utlämning av vattenmätarpaketet exkl själva mätaren.

Du som ska koppla in vatten och inte har fått vattenmätarpaketet kan hämta det hos
Stefan Hultqvist eller Sven Wingbro. Du får då paketet exklusive själva mätaren.
Vattenmätaren kommer en representant från föreningen ut och kopplar in efter att godkänt vattenprov tagits och det är dags att koppla in vatten.

Ring Stefan Hultqvist 0708-701987 och bestäm en tid för din hämtning.
Stefan bor på Hälleviksvägen 127.

Du kan också ringa Sven Wingbro 0703-373620 och bestämma en tid för din hämtning.
Sven bor på Förlandavägen 697.

Vattenmätarpaketet är betalt och klart att hämta.


Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.
Föreningen har nu åter fiberslang i lager.


De som vill köpa fiberslang 16/12 mm för installation på tomten kontaktar Kurt Nilsson,
tel 0300-542340 eller via mail admin@forlandaavlopp.se.
Priset är 5 kr/m och kontant betalning vid hämtning gäller.


Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

En ny Flik INSTALLATION finns nu under Dokument (Uppdaterad entreprenörslista 28/10 -17
specifikation av slangdimension och kvalite kompletterad 29/11)


Grävmaskiner till arbetet på våra tomter sökes

Känner du någon/några som har grävmaskin och som kan tänkas vara intresserade av att gräva för avlopp, vatten o fiberslang inne på våra tomter. Även installationa av pumpstation.

Hör i så fall av dig till föreningen så vi kan lägga ut kontaktuppgifterna till dessa på vår hemsida. Föreningen erbjuder alla som vill gräva och installera utrustningen en halv dags information/utbildning.

Bredband

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att välja Kungsbacka Bredbandsnät/Open Universe som kommunikationsoperatör.

Styrelsen har fattat beslut om systemleverantör baserat på den gjorda upphandlingen och utvärdering av inkomna anbud.
Beslutades på styrelsemötet 26/4 -7 att tilldela det i Kungsbacka baserde företaget Link to Link till uppdraget som  systemleverantör. Avtal skrivs inom kort. Det blir alltså Link to Link som kommer att göra installtionen av den passiva utrustningen i pumphuset, "blåsa" fibertråden samt installera i respektive fastighet.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se Kungsbacka bredbandsnät/openUniverse utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband.

 

Dispensansökan.

 Den nuvarande dispensen gäller tom 2018-01-26 och gäller för alla aktiva medlemmar.
Ansökan om förlängning inlämnad i december 2017.

 Nästa Styrelsemöte äger rum 26/2 2018. Senaste protokoll upplagt.
Ny medlemsförteckning upplagd
under MEDLEMMAR (2017-11-24).Senaste uppdatering.

2018-02-18