Vi har byggt ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande ca 150 medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.
 

 

Förlanda Avloppsförening har införskaffat en hjärtstartare.

Tanken på hjärtstartaren väcktes då vår styrelsemedlem Roger Gunnarsson gick bort tidigare i år och den är till hans minne. 
Alla i området får bruka och har tillgång till denna hjärtstartare. 
Hjärtstartaren är tillfälligt placerad hos Gudrun och Claes Andersson på Förlandavägen 468 i Axtorp. Uppfarten är mittemot korsningen mot Äskhult. 
Om akut behov uppstår är det bara att åka till Förlandavägen 468 eller kontakta oss på telefon: 070-590 18 60 
För att underlätta åtkomst och tillgänglighet till hjärtstartaren ska den placeras i ett olåst uppvärmt utomhusskåp med larm. 
Vi väntar på leverans av detta skåp och placeringen av hjärtstartaren blir då på en plats som vi återkommer om. 

Mer info finns under fliken dokument.


Jourtelefonen har nytt nummer from. 2020-10-19: 
0760-206910

Föreningen har nu bytt revisor!
Ny revisor är Ekonomibyrån i Kungsbacka.
Claes Andersson, ordförande


Minnesord för vår styrelsemedlem Roger Gunnarsson

Det var med stor chock vi mottog beskedet att du, Roger, precis innan din 57-årsdag hastigt avlidit i ditt hem. Det känns tomt att inte längre ha dig i vår närhet.

Styrelsen vill tacka dig för ditt stora engagemang ända sedan föreningen bildades fram till din bortgång. Varje gång vi träffades var du en positiv och vänlig person med humor, kloka tankar och funderingar. Du är verkligen saknad av oss alla. Du var en person som hela tiden var ett tryggt bollplank i styrelsen vid val och ansökan av bredbandsbidraget och för att dryfta olika förslag och lösningar. Du ville alltid det bästa för föreningens framtid och medlemmar.

Vila i frid Roger, nu har du kämpat färdigt. Våra tankar går till din hustru Annelie, dina döttrar Elin och Hanna med familjer, din mamma Elvy och din syster Anita med familj.

Vi vill sända ett sista tack från Förlanda Avloppsförening.
Ordförande Claes Andersson
Kassör Kurt NilssonService!
Om du behöver hjälp med din pump/pumpstation så ska du vända dig till
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Det finns bra information på deras hemsida: www.kommunalteknik.se
Vår kontaktperson på kommunalteknik är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-797 13 80

Service kan också fås av:
Lars Engström
Förlandavägen 517
Förlanda
070-656 52 20

Relita 
Munkatorpsvägen 12
Gällinge
070-592 82 06

                       
Felanmälan:
Telnr: 0760-206910, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i jourgruppen.
Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Kontakt med föreningen
E-post- admin@forlandaavlopp.se
Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).


Vattenprov på din fastighet
Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov från Kungsbacka Kommun.
Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet.
Ring Kungsbacka kommun, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.
Om provet är underkänt skall rörledningarna för kallt och varmt vatten kloreras av kommunen och ett ny provtagning sker efter det.


Vattenmätare
Frågor om vattenmätaren kan besvaras av Stefan Hultqvist efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987.
När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress.
Installation ska göras av behörig VVS-tekniker.
Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.


 
 

Senaste uppdatering 2020-12-18