Vi har byggt ett Vatten-, Avlopps- och Fibernät.
 

Förlanda avloppsförening bildades sommaren 2014 och har för närvarande 148
medlemmar/hushåll i området mellan Bykärr och Förlanda.


Viktigt meddelande! 
Betalningarna för VA och bredband är granskade och det är ett mycket nedslående resultat.
Det är totalt över 30 fakturor som inte är betalda vid skrivande stund och det innebär att vi saknar ett betydande belopp i vår kassa och att vi i styrelsen måste lägga onödig energi och kraft på att driva in sena betalningar.
Vänligen kontrollera er mailkorg för inkommande mail samt skräppost.
Fakturan finns med som bifogat dokument. 
Ni som vet med er att ni inte betalat era kostnader måste omgående göra detta.

Styrelsen
Information

Hej ärade medlemmar i Förlanda avloppsförening.

Nu har vi sänt vi ut fakturan till Er gällande första halvårets kostnader för VA och bredband beroende på vad ni har beställt och installerat.

OBS!

Kontrollera nu noga er inkorg med mail från admin@forlandaavlopp.se
även så er skräppost, så inget fastnar där.

Fakturan förfaller till betalning 2019-08-02.Föreningen är nu inne i en ny fas med förvaltning av VA- och bredbandsinstallationer som med mycket gott resultat är utförda.
Föreningen ska fortsatt hålla en hög standard på hela verksamheten för framtiden.
För att tydliggöra ansvar och fördela arbetsbördan har vi på senaste styrelsemötet beslutat att inrätta en organisation med fyra personer med ansvar för drift, underhåll, media och service/jour.

De fyra områdena med ansvarig är enligt följande:

VA-ansvarig, Stefan Hultqvist
Bredbandsansvarig, Roger Gunnarsson
Medieansvarig, Magnus Tunared
Serviceansvarig, Stefan Axelsson

Tidigare organisation och funktioner kvarstår för kassör, vice ordförande och ordförande enligt nedan:

Kassör, Agnetha Pethrus
Vice ordförande, Kurt Nilsson
Ordförande, Klas AnderssonStyrelsemöte har ägt rum 17/6 2019.

Fakturering

Under mitten av juli 2019 kommer en faktura att sändas ut till dig som är medlem.
Fakturan innehåller förbrukningsuppgifter med kostnader för vatten, avlopp, bredband och strömförbrukning för första halvåret 2019.
Tack vare föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat att rabattera föreningens fasta avgifter för administration, VA, bredband och avsättningen för underhåll.


Vattenförbrukning

Vattenmätaravläsning är gjord och nedanstående förbrukning är uppmätt. 
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt mätaren i pumpstationen: 4220 m3
-Förbrukning 1/1 19 t.o.m. 28/5 19 enligt summan av lägenhetsmätarna 4174 m3
-Differensen är 46 m3 = 1,011%
-Förbrukning av vatten mellan 1/1 19 t.o.m. 30/6 19 är 5570 m3 

2019 års föreningsstämma har hållits i Samlingslokalen Hällevik onsdag 24 april 2019.

Vi kan med säkerhet konstatera att vi får in dagvatten via pumparna inne på några tomter.
Enligt avtalet som vi har med Kungsbacka kommun får vi inte släppa ut dagvatten i spillvattensystemet. Vi måste alltså gå vidare med att hitta de pumpstationer som av någon anledning tar emot dagvatten och rätta till detta.
Kontrollera din avloppstank och pump på din tomt.
Är det så att den går väldigt mycket så kan det bero på att du får in dagvatten i brunnen.

Service!
Om du behöver hjälp med din pump/pumpstation så ska du vända dig till
Skandinavisk Kommunalteknik i Mölndal.
Det finns bra information på deras hemsida: www.kommunalteknik.se
Vår kontaktperson på kommunalteknik är Joacim Johansson,
joacim.johansson@kommunalteknik
tel vx 031-7971380

Service kan också fås hos
Relita (Kungsbacka all o spolservice)
Munkatorpsvägen 12
Gällinge
070-5928206
(Auktoriserad av Kommunalteknik)

                       
Vi har per 1/4 2019  installerat 109 vattenmätare, lämnat ut 7 som ej är installerade (15/4) och kvar att hämta ut 6 vattenmätare. Spillvattenavgift enligt kommunens tariff kommer att debiteras till de som kopplat in avlopp men ej ännu kopplat in vatten. (Kommun uppger att de även mäter spillvatten).

Om fakturan för 2018/2019 är mindre än 100 kr så kommer den aktuella summa att inkluderas i nästa faktura som kommer att innehålla VA o Strömförbrukning för 1:a halvåret 2019 plus de kostnader som föreningsstämman beslutar om i april 2019.Installation av bredband: 26/2 2019 är alla installerade,
Vi har erhållit utbetalning av en delsumma från Jorbruksverket, de håller en viss summa inne tills vi har slutredovisat, mer info om detta på Föreningsmötet
Ansökan om slututbetalning gjordes 24/4 2019

Under november och början av december 2018 genomförs ett besök hos alla medlemmar som kopplar in både vatten och avlopp. Plombering av vattenmätare sker vid besöket.
Ytterligare en besöksomgång kommer att göras i början av 2019, då till de som ej var klara 2018. Arbetet pågår.

Kontakt med föreningen


E-post- admin@forlandaavlopp.se
Besvaras så fort som möjligt (inom 2 dagar).


Felanmälan
Telnr: 0702-74 81 58, mobiltelefon som inte alltid har täckning. Telefonen finns alltid hos någon i styrelsen. Tänk på att den person som har denna telefon är på sitt arbete vardagar. Skicka SMS om det är brådskande och du inte får kontakt på annat sätt.

Vattenprov på din fastighet
Innan vattnet får kopplas in måste du ha tagit ett godkänt vattenprov från Kungsbacka Kommun.
Det tar ca 2-3 veckor att få svar på provet.
Ring Kungsbacka kommun, Fredrik Ryberg och be om att de kommer till dig och tar vattenprov.
Om provet är underkänt skall rörledningarna för kallt och varmt vatten kloreras av kommunen och ett ny provtagning sker efter det.

Vattenmätare
Frågor om vattenmätaren kan besvaras av Stefan Hultqvist efter ordinarie arbetstid.
Stefan nås på telefon 0708-701987.
När mätaren hämtas registrerar vi mätarnummer och namn plus adress.
Installation ska göras av behörig VVS-tekniker.
Instruktion finns på kvittenslappen.
Du ska anmäla till föreningen när vattenmätaren är installerad.


 
 

Senaste uppdatering.

2019-08-12 CA