Aktiviteter.


Vårt ledningssystem är klart och full drift sedan 2018.
Bredbandet är också klart och slutbesiktigat samt godkänt sedan hösten 2019.

 

Planerade aktiviteter.

Smålandsvillan avser att bygga tre nya villor på Hean ca 1km öster om Förlanda kyrka och planering pågår för att lägga ledningar för VA och bredband till dessa.