Aktiviteter.


Vårt ledningssystem är klart.
Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift.

Planerade aktiviteter.

Återställande av vägövergångar med tillhörande asfaltarbete samt diverse små markarbeten med grävare.
Anbud för asfaltarbeten är inhämtade och utvärderas inom kort.