Aktiviteter.

Pågående aktiviteter:

Grävning och nedläggning av vårt ledningssystem har påbörjats och kommer att pågå året ut


 

Planerade aktiviteter.Installation av vårt pumphus sker V42

 

Avslutade aktiviteter:
Alla administrativa aktiviter är nu avslutade så när som på undertecknandet av VA avtalet med Kommunen.


.