Aktiviteter.

Pågående aktiviteter:

Vårt ledningssystem är klart.
Fredag 27/7 2018 var anläggningen i full drift.

Planerade aktiviteter.

Återställande av vägövergångar med tillhörande asfaltarbete samt diverse små markarbeten med grävare.
Anbud för asfaltarbeten utvärderas av Kurt Nilsson.


 

Avslutade aktiviteter:
Alla administrativa aktiviter är nu avslutade så även undertecknandet av VA avtalet med Kommunen.
Grävning och nedläggning av vårt ledningssystem är klart.

Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen
och var klar 1/2 2018.


Gräva ned slangarna. Det är nu OK att gräva ned slangarna, alla tre.
Koppla in Avloppet på ledningssystemet är OK, alla avloppspumpar är i drift.
Koppla in Vattnet på ledningssystemet är OK, alla tryckstegringspumpar är i drift. Observera att du måste installera vattenmätaren när du kopplar in vattnet, samt ta vattenprov (se nedan).