Aktiviteter.


Vårt ledningssystem är klart och full drift sedan 2018.
Bredbandet är också klart och slutbesiktigat och godkänt sedan hösten 2019.

 

Planerade aktiviteter 2023

Styrelsen ska undersöka möjligheten att utföra en solcellpark i Förlanda till gagn för föreningens medlemmar.