Aktiviteter.


Vårt ledningssystem är klart och full drift sedan 2018.
Bredbandet är också klart och slutbesiktigat och godkänt sedan hösten 2019.

 

Planerade aktiviteter 2022

OBOS, Smålandsvillan bygger tre nya villor på Hean ca 1km öster om Förlanda kyrka. Upphandling av markentreprenör är genomförd och planering pågår för att lägga ledningar för VA och bredband till dessa.
Kungsbacka Bredband samförlägger slang för svartfiber med våra ledningar.