Besöksplanering för dagarna 13/10, 15/10 och 16/10

Vi kommer som planerat att genomföra fastighetsbesök under tre dagar.
Information om besöket finner du i två dokument som du hittar under DOKUMENT och sedan BESÖK
Informationen finns i dokument Förlanda besök fastighetsägare och tidslistan i dokumentet Besökslista.
Lättast att hitta din tid är att i besökslistan leta upp din fastighetsbeteckning.
Ovanstående information har även skickats till din e-postadress.
De som ännu inte registrerat sin e-postadress får dokumenten i sin ordinarie brevlåda.

 

Viktig information 160825
Sven Wingbro har tillsammans med Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) kommit överens om att
varje fastighet kommer att få ett besök under perioden 12/10 - 16/10 2016.

Besökets syfte är att svara på ev frågor om installation och att markera var avlämningspunkten (servispunkten) ska vara.
Vi medför den ritning över önskemål om avlämningspunkt som skickades in med Delägaravtalet.
Tumregel för avlämningspunkten är att den ska ligga ca 0 - 0,5 m utanför tomtgräns, eller vid jordbruksfastighet ca 25 m från bostadshuset.

På vårt kommande styrelsemöte 20/9 2016  kommer representanter från SKT  att vara med på styrelsemötets punkt besöksplanering.
Vi kommer då att gå igenom detaljplaner, tidsplaner och övrig information till fastighetsägarna.
Det kommer också strax efter styrelsemötet att ligga detaljerad information på vår hemsida över när respektive fastighet får besök och av vem (1 person från styrelsen och 1 person från SKT.