Bredbandsenkät Förlanda Avloppsförening

Hej alla, här kommer lite information om resultatet på bredbandsenkäten.
Antal ja svar 65st
Antal nej svar 23st
Det finns således några kvar som har möjlighet att svara om dom vill det.


Då det är fler än 50 som svarat ja, går vi nu vidare med ärendet och har gjort en inledande förfrågan till vår operatör Openuniverse för att höra vad dom har att erbjuda oss och när svar inkommit får vi ta ställning till det.

När vi har mer att informera om återkommer vi.

I enkätsvaren fick jag varierande önskemål om olika hastigheter, TV tablåer etc. och det är något som vi givetvis ska ta upp vid diskussioner med en möjlig leverantör. Vi får se hur vi hanterar den frågan för att reda ut den biten.

2018-05-01

Vänligen
Claes i Axtorp