Historik, här finner du handlingar som inte är aktuella längre

Föreningen har nu bytt revisor!
Ny revisor är Ekonomibyrån i Kungsbacka.
Claes Andersson, ordförande


Minnesord för vår styrelsemedlem Roger Gunnarsson

Det var med stor chock vi mottog beskedet att du, Roger, precis innan din 57-årsdag hastigt avlidit i ditt hem. Det känns tomt att inte längre ha dig i vår närhet.

Styrelsen vill tacka dig för ditt stora engagemang ända sedan föreningen bildades fram till din bortgång. Varje gång vi träffades var du en positiv och vänlig person med humor, kloka tankar och funderingar. Du är verkligen saknad av oss alla. Du var en person som hela tiden var ett tryggt bollplank i styrelsen vid val och ansökan av bredbandsbidraget och för att dryfta olika förslag och lösningar. Du ville alltid det bästa för föreningens framtid och medlemmar.

Vila i frid Roger, nu har du kämpat färdigt. Våra tankar går till din hustru Annelie, dina döttrar Elin och Hanna med familjer, din mamma Elvy och din syster Anita med familj.

Vi vill sända ett sista tack från Förlanda Avloppsförening.
Ordförande Claes Andersson
Kassör Kurt Nilsson

Föreningsstämman är avslutad 2020-05-04.

Nu har vi haft mycket nederbörd och larm för höga flöden i pumpbrunnarna har inträffat igen.
Problemet uppstår på grund av att några fastigheter släpper in sitt dagvatten i sina avlopp och vidare ut i vårt gemensamma avloppssystem. Detta måste åtgärdas snarast, då dessa höga flöden ger en ökad kostnad för föreningen i form av ökat slitage på pumparna, som medför allt för tidigt utbyte och ökade elkostnader för driften samt även ökade kostnader för utryckning av jourpersonal på grund av de återkommande larmen.

Jourgruppen är igång!
Möte ägde rum vid pumphuset 2019-08-12 för att informera vår jourgrupp om hur systemet på VA-sidan är uppbyggt.
Vi var totalt 11 personer och det är i underkant av vad vi kan förvänta oss, så bättre kan ni kära medlemmar.
Stefan Axelsson och Stefan Hultqvist bjöd på viktig information och efteråt fikabröd och kaffe. Övriga 
personer som ingår i jourgruppen och var närvarade är Lars Engström, Bengt Gustafsson, Patrik Andersson,  Jan Olsson, Jonathan Axelsson, Magnus Tunared, Anders Larsson, Sven-Gunnar Ström och jag, Claes Andersson.
Jourlistan med tvåveckorspass är upprättad. Först med stafettpinnen är Stefan Axelsson som sedan överlämnar den till Bengt Gustafsson och därefter Patrik Andersson och så vidare.
Tack till alla ni som ställer upp för föreningen och ett extra tack till vår eminente Lars Engström som ställer upp i vått och torrt.


Nästa styrelsemöte skall hållas 20/4 2020.
Föreningsstämman är planerad till 27/5 2020. kl 19.00
 


Tisdagen 23/5 -17 började grävningen på Förlandas område vid Bykärrsvägen.

Perioden: (30/10- 9/11)
Fastigheter som finns väster om Stockaredsvägen inklusive 6 fastigheter vid södra delen av Stockaredsvägen är klara. Vidare är fastigheter i axtorpkurvan klara.
Grävning och inkoppling av fastigheter efter Förlandavägen fram till vägen upp till Olasgården är klara.
Inkoppling av el till pumphuset  som Ellevio är klart.

Närmaste planerna:
(Ändrad ordning - Hälleviksvägen blir efter att vi är framme vid Rinnavägen)
Kedjegrävarlaget och Larvgrävarlaget. Fortsätter från Förlandavägen upp till Olasgården och vidare bort mot Rinnvägen.
Hjulgrävarlaget  börjar i Hög och går norrut till Hälleviksvägen.
Ingrävning av serviser efter sträckan.
Därefter fortsätter arbetet med kedjegrävarlaget vid Hälleviksvägen.
Perioden: (16 - 22/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  skrapning av vägen genpmförd
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog avslutas en servis plus återfyllning återstår klart under veckan.
Arbetet vid Äskhultsvägen (Axtorp) pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Råg är färdigställt.
Pumphuset levererat och inkoppling pågår. Inkoppling av el planerad till W43
Kedjegrävarlaget har lagt ned stam-ledningen fram till Stockaredsv

Närmaste planerna:
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget avslutar västra Skog. Fortsätter sedan vid Förlandavägskurvan i Axtorp.
Kedjegrävarlaget  fortsätter på östra sidan av Stockaredsv och upp till Förlandav, sedan österut fram till vägen upp til Olasgården.
Ingrävning av serviser efter sträckan.
Därefter fortsätter arbetet med kedjegrävarlaget vid Hälleviksvägen.
Perioden: (8 - 15/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog fortsätter  och avslutas under nästa vecka,  8 fastigheter klara, åtrerstår 8 fastigheter.
Arbetet vid Äskhultsvägen pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Kedjegrävarlaget jobbar med att färdigställa Råg ,lite avslutninsarbete återstår.
Ungefär hälften  av våra fastigheter har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Pumphuset anländer 18/10 och monteras. El kopplas in W43.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget avslutar västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) 
Kedjegrävarlaget  avslutar Råg under kommande vecka.
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut. Kedjegrävaren flyttad till Axtorp
Förra Veckan: (2 - 8/10)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen klar, kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil återstår pga av kommande provtryckning.
Västra Skog påbörjad,  6 fastigheter klara, åtrerstår 10 fastigheter.
Arbetet vid Äskhultsvägen pågår, grävning klar men serviser återstår att montera.
Kedjegrävarlaget jobbar med att färdigställa Råg.
Vi har nu 62 fastigheter som har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Pumphuset anländer 18/10 och monteras. El kopplas in W43.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget fortsätter i västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) 
Kedjegrävarlaget  gör färdigt Råg under kommande vecka.
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut.
Förra Veckan: (18 - 24/9)
Jobbet på Enebacksvägen:  ledningsdragningen är klar justering och "efterputsning" av vägen återstår.
Fågelsångsvägen "nästan" klar, tre serviser återstår samt kopplingsgrop med avstängningsventiler o backventil.
Arbetet vid början av Äskhultsvägen pågår men har stått stilla i två dagar pga sjukdom. Återstart 25/9.
Vi har nu 51 fastigheter som har fått sina VA serviser och fiberslang till tomtgräns.

Närmaste planerna:
Kedjegrävarlaget gör klart  på början av Äskhultsvägen, borde vara klart i slutet av v39.
Hjulgrävarlaget och Larvgrävarlaget fortsätter i västra Skog (Almåsv, Långkullev och Nordlyckev) då är klara med Enebacksvägen och Fågelsångsvägen.
När Kedjegrävarlaget  har färdigställt Äskhultsvägen, flyttas de till RÅG (Södra delen av Stockaredsv).
Därefter fortsätter arbetet vid Axtorp (vid etableringen) för att jobba sig österut.
För att se hur långt vi kommit tom vecka 28, gå till DOKUMENT, sedan KARTA ÖVER KLARA STRÄCKOR. Semester vecka 29 - 31.

Vi har nu grävt och lagt ned Vatten, Avlopps och Fiberslang enligt nedan.

Vatten, Avloppsslang: 3.190 meter. (Totala längen uppskattad till 20.000 meter)
Fiberslang: 4.530 meter (Totala längden uppskattad till 36.000 meter)
Passerat Löftaån på 2 ställen
Passerat Förlandavägen på 3 ställen
Passerat Dymadsbäcken på 2 ställlen
Passerat Skärbäck

Se Kartan som finns under fliken DOKUMENT, Karta över klara sträckort. Klara sträckor är RÖDA.


Första delen av sträckan så träffade vi på berg på c 0,9 m djup och de efterföljande 25-30 metrarna innehöll mycket stenar. Vid berget kommer vi att isolera ledningen så att den klarar frostdjup om 1,2m.
Efter denna lite sämre inledning så gick det väldigt bra hela vägen fram till Löftaån. Sista 15-20 metrarna fram till Löftaån grävs med grävmaskin.

Nu per 5/7
har vi förlagt ca 2.500 meter av vår stamledning. Sträckningen är från Bykärr fram till Axtorp och vidare västerut mot Fågelsångsvägen fram till och med Skärbäcken som vi passerat. Vi får nog vänta till efter vecka 31 med att börja gräva österut mot Råg och fastigheterna vid Stockaredsvägen på grund av att avsedda resurser inte är lediga från Dugatorp ännu.

Nästa område som stamledningen förläggs är öster om Förlandavägen för att förse fastigheterna längs Äskhultsvägen med sin stamledning, planen är att göra den delen klar till semestern V29 - V31.

Efter semestern med start V32 börjar vi väster om Skärbäck och gräver efter Fågelsångsvägen. 
Samtidigt börjar antagligen grävningen mot Råg.

Mjetb, vår entreprenör kommer att ha semester veckorna 29, 30 och 31.

Efter vecka 32 räknar vi med att börja med Enebacksvägen. Efter Enebacksvägen står Västra Skog i tur.
Se gärna på kartan som heter AVLOPPSKARTA 1 under DOKUMENT/ANLÄGGNINGSDOKUMET Den kan förstoras i programmet som läser inkartan så att den blir lättare att läsa av.

Vi planerar för att samla fastighetsägarna runt Enebacksvägen innan byggstart för att diskutera tillvägagångssättet eftersom vi förutser att det kommer att påverka de boende i hög grad.

Fastighet för pumpstation

Förlanda avloppsförening har tillsammans med föreningen Dugatorp valt entreprenör som ska bygga våra VA anläggningar samt lägga ned tomma fiberrör. Stockared ( 15 medlemmar) har hoppat av och väljer annan entreprenör. Samarbetet med Stockared fortsätter enligt uppgjord plan.

Efter utvärderande av anbuden – 2 anbud inlämnade valde vi tillsammans att utse MJETAB från Kungälv som vår entreprenör. Projektledare från MJETAB blir Mikael Jonsson.
Vi kommer att under januari färdigförhandla villkoren och då skriva under avtalet – Ett avtal för varje förening.
Grävning planeras att starta i februari om vädret tillåter. Början sker i Dugatorp, därefter Stockared och sist Förlanda.
Anläggningen kommer att byggas och tryckprovas etappvis. Detaljplan utarbetas i januari.
Entreprenören tror att med rätt väderförutsättningar kommer vi att vara klara under 2017 med den centrala anläggningen. När var och hur respektive fastighet kommer att kopplas in har ännu inte planerats.

När det gäller bredbandet, val av kommunikationsoperatör, dvs den/de som tillhandahåller själva signalen resp den/de som har tjänsteutbudet
internet, tv och telefonitjänsteran så måste vi göra en upphandling enligt Jorbruksverkets regler.
Upphandlingen pågår, förfrågningsunderlag ligger ute på en internationell Webb, Anbudssvar ska ges senast 15/2 2017.

En upphandling av systemleverantör ska också ske enligt jorbruksverkets regler. Systemleverantören är den som leverar all  passiv utrustning. Det innebär "iblåsning" och skarvning av alla fibertrådar mm. Förfrågningsunderlag läggs ut inom kort. Anbudssvaren ska var inne till den 15/4 2017.

Från vårt pumphus där vi kommer att ha all aktiv utrustning kommer det att dras en obruten fiberkabel till varje hushåll som kopplar in sig.

För att se de två kommunikationsoperatörena som anmält intresse av att ge anbud till 15/2 så kan du se deras utbud i nedanstående länkar.

För att se Stadsnäts utbud av tjänster så gå in och titta på www.openuniverse.se och välj Kungsbacka bredband 
För att se Zitius utbud  gå in och titta på http://halland.qmarket.se/privat

Just nu pågår arbetet med att sammanställa och förbereda många och långa dokument som ska skickas in till Jordbruksverket innan vi kan skicka in fakturor för att få delbetalningar från beviljat bredbandsstöd.

Bredbandsbidrag:
Goda Nyheter. Länsstyrelsen har beviljat föreningen Bredbandsbidrag. Bidraget vi får täcker 60 % av nedlagda kostnader för bredbandet. Vissa villkor ska dock uppfyllas, bland annat ska allt vara klart till den 1/7 2018. Övriga villkor kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. 

Angående IP-onlys avtal med region Halland om fibernät
IP-only har slutit ett avtal om att leverera fiberuppkoppling till alla hushåll i Halland. Föreningen har hat möte med representanter från IP-only. I denna länk finns mer information.

Goda nyheter från kommunen:
Vår ansökan om Strandskydssdispens har godkänts av kommunen den 19/5 2016.
Ansökan om förhandsbesked för att bygga vårt pumphus är nu klart. Grannarna har haft tid att yttra sig och nu väntar beslut i byggnadsnämnden.

Samarbetsgruppen
(Förlanda,Dugatorp,Stockared,Idala,Gällinge,
Gödatorp)

Avtalet undertecknat av alla och omfattar gemensam avloppsledning, gemensam vattenmätarbrunn, samt enskilda vatten och fiberledningar.
Förlanda o Dugatorp/Stockared har gemensam vattenledning, fiberrör fram till Bykärr. Idala ansvarar för byggandet.

Tekniska nämnden har enigt beslutat att vi får teckna VA avtal enligt de "gamla" reglerna dvs att vi INTE behöver bilda en Samfällighet utan får teckna VA avtal med kommunen i den förening som vi nu har. Inga retroaktiva regler tillåts. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Protokollet skrivs ut och tillkännages om tre arbetsdagar - räknat från 2016-11-24, sedan finns det 7 arbetsdagar för överklagande av beslutet. Nämnden kan inte överklaga utan det är medborgarna som kan överklaga och då försenas det hela en tid. Dock är det inte troligt att någon överklagar, men ....

Föreningen kommer dock att skriva ett avtalsservitut med varje fastighet om att fastigheten har rätt att utnyttja föreningens ledningssystem. Inskrivningen av detta avtalsservitut kommer att kosta 375 kr per fastighet. Dvs otroligt mycket billigare än att bilda samfällighet och samfällighetsförening.

Tekniska Förvaltningen tar nu fram anslutningsavtal för ekonomiska föreningar och kommer presentera avtalen för tekniska arbetsutskottet (TEAU) i januari 2017.

 

Information från Medlemsmötet den 19/10 2016 i Hällevik
Information om bredbandsutbyggnaden. 
För bredbandsutbyggnaden får föreningen bidrag från Länsstyrelsen med max 60 % av kostnaden. Kravet för bidraget är 136 driftsatta anslutningar samt att de tekniska kraven uppfylls. Utbyggnaden ska vara klar senast 2018-07-01, dock finns möjlighet till förlängning. Föreningens medlemmar betalar in kostnaden för bredbandet till föreningen, föreningen betalar fakturan för kostnaderna till entreprenören. Därefter skickar föreningen fakturan till länsstyrelsen som därefter betalar ut bidraget.
Medlemmarna betalar in 20 000 kr. När bredbandsbidraget erhållits får föreningen tillbaka 26 295 kr per medlem. Hur dessa pengar ska disponeras beslutas av styrelsen när kostnaderna för all installation är betalda och klara.

Innehåll i nytt VA avtal med Kungsbacka kommun
Kommunen genomförde en avloppsinventering under 2013-2014. Kommunen rekommenderade då de kommuninnevånare med underkänt avlopp som bor utanför verksamhetsområdet, dvs. tättbebyggt område, att bilda avloppsföreningar. Från början godkände kommunen att en ekonomisk avloppsförening kunde bildas som därefter kunde söka dispens för alla medlemmar för att bygga ett kommunalt avlopp.
From 2016-08-01 gäller ett nytt VA avtal för föreningar utanför verksamhetsområdet. I detta avtal står att kommunen enbart tecknar VA-avtal med Gemensamhetsanläggningar, dvs. samfälligheter. Kommunen har då avtalsfrihet.

Vad innebär då denna förändring för medlemmarna i Förlanda avloppsförening?
När kalkylerna lades för föreningen togs inte höjd för att en eventuell gemensamhetsanläggning skulle bildas då detta över huvud taget inte var aktuellt. En gemensamhetsanläggning skulle öka kostnaderna för varje hushåll. Det finns dock vissa fördelar för föreningen med en gemensamhetsanläggning och det är att föreningen har bättre stöd att få in betalnigarna från medlemmarna. Föreningen kan även låna pengar till bra villkor, det har inte en ekonomisk förening möjlighet till.

Utmaningar för förningen blir följande:

  • Det innebär stora kostnader att bilda en gemensamhetsanläggning.
  • En gemensamhetsanläggning har ingen momsplikt.
  • Det innebär en kostnad när föreningen överförs från ekonomisk förening till gemensamhetsanläggning.

Föreningen kommer att ha 10 år på sig att övergå från ekonomisk förening till gemensamhetsanläggning från det att avtalet med kommunen är tecknat.

Vattenmätaren kommer att finnas i Gällinge. Kommunen läser av mätaren och skickar räkningen till föreningen. Föreningen i sin tur fakturerar medlemmarna.
Alla aktuella taxor för vatten och avlopp finns på kommunens hemsida: http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter

Beslut om VA avtalet tas i Tekniska nämndens arbetsutskott TEAU 2016-12-05.
När avtalet är beslutat av kommunen kommer styrelsen för Förlanda avloppsförening att sammanställa konsekvenserna för föreningen. Därefter utlyses en föreningsstämma för att besluta om hur vi går vidare. I princip har föreningen fyra val:

  •  Acceptera avtalet och ta in de pengar som fattas.
  • Försöka påverka avtalet så det blir förmånligare.
  • Driva fiberdelen vidare i ekonomisk förening
  • Avveckla föreningen och återbetala till medlemmarna.

Ambitionen är att föreningen får ett så bra avtal som möjligt.
 

Föreningen köper mark.

En av initiativtagarna Stefan Axelsson tar första spadtaget på marken avsedd för vår pumpstation. Spaden är undanlagd till kommande föreningsarkiv.

Grannen, ägaren till Råg 1:3 dyker upp med en
"större" spade för att gräva ned till 3 m djup så
vi kan konstatera att inget berg finns i vägen för pumpstationen.

Arbetsgrupper är utsedda vid styrelsemötet 7/6. Mer information kommer inom kort. Arbetsgrupperna finns redovisade i styrelseprotokollet.

Den första ordinarie Föreningsstämman avhölls 2015-04-20.

Det var mycket glädjande att se att så många hade hörsammat kallelsen till ”Årsmötet”.
Stämman besöktes av drygt 70 personer.
Sittande ordförande Kurt N valdes att leda mötet och Barbro K valdes att föra protokoll.
Stämman beslutade i alla fall enligt styrelsens förslag utom ett. Under stämman kom förslaget om att vid val av styrelse inte välja både ordförande och kassör på samma mandattid.

Därför föreslog stämman att ordförande väljs om på två år, vilket antogs av stämman.

Du kan läsa protokollet under DOKUMENT/STÄMMOPROTOKOLL.


Delägarvtal i Förlanda Avloppsförening.

Alla medlemmar i föreningen kommer att behöva teckna detta avtal med föreningen.
Avtalet försöker att vara så tydligt som möjligt så att det förhoppningsvis inte ska behöva uppstå någon tvist om tolkningen av avtalet. Avtalet reglerar väsentliga punkter i relationen mellan medlemmen, föreningen och Kungsbacka kommun. En av de viktigaste funktionerna som vi önskar uppnå med avtalet är kopplingen mellan ägaren(na) och fastigheten. Vi vill att avtalet ska följa med fastigheten och att aktuell ägare för avtalet vidare till nästa ägare vid ägarskifte e dyl.
Styrelsen har enats om följande procedur för spridning och undertecknande av avtalet.
Delägaravtalet distribueras via e-post/post för genomläsning av alla medlemmar. De fastigheter som har mer än en ägare ombedes att inom ägarkretsen sprida detta avtal så att alla ägarna får möjlighet att ta del av avtalet.
Alla medlemmar ombedes att läsa igenom avtalet så fort som möjligt helst före 20/4 -15.
Eventuella frågor och synpunkter vill vi att ni framför till någon i styrelsen.
Vill ni att någon ur styrelsen besöker er för att klarlägga ev frågor så är det bara att kontakta någon i styrelsen.
I samband med att vi har vår föreningsstämma (efter stämman) så finns möjlighet att ställa frågor kring avtalet och även att underteckna avtalet.
Under perioden mellan 20/4 och 1/7 2015 kommer styrelsen att kontakta/besöka alla som inte har undertecknat avtalet för att få avtalet underskrivet.
Målsättningen är att ha alla avtal undertecknade innan nästa låneinbetalning ska göra 1/7 2015.

Informationsträffen med markägare som berörs av föreningens ledningsdragning.

Föreningen hade bjudit in alla markägare till ett informationsmöte i Samlingslokalen Hällevik i måndags kväll (23/3-15).

Mötet var välbesökt och 63% av alla markägre var närvarande/representerade.
Mötet utföll väldigt bra och många värdefulla synpunkter framkom vid Kurt Ahlqvists presentation av det planerade ledningsnätet. Den föreslagna linjedragningen accepterades i stor utsträckning,
några synpunkter och frågetecken kring området i närheten av Förlanda Kyrka ska klarläggas. Representanter från styrelsen kontaktar markägarna och diskuterar fram lämplig dragning.
Vidare framkom några uppgifter om jordvärmekablar, berg/sten,  brunnar och dräneringar som vi ska se upp för och undvika. Läget för planerad pumpstation och strömförsörjning var acceptabel.
Speciellt avtal med markägare för marken där pumpstationen ligger ska upprättas.
Förändringar som framkommer ovan dokumenteras av Kurt A i den nya kartan för vår linjedragning.
Efter att karteringen är klar kommer Markupplåtelseavtalet med tillhörande karta att distribueras till alla berörda markägare. Utskicket sker via post och kommer att ske i början av april 2015.
Utskicket innehåller två avtal och en kartbild över linjedragningen för aktuell fastighet (er).Båda avtalen är undertecknade av firmatecknare för föreningen. Markägaren(na) ombedes attskriva under avtalet med samtliga ägare och returnera avtalet i medskickat svarskuvert.

Eventuella frågor besvaras av styrelsen.

 

Informationsträff för berörda markägare.

Föreningen kommer att bjuda in alla markägare som berörs av den tänkta ledningsdragningen till ett informationsmöte i Samlingslokalen Hällevik måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00.

Inbjudan kommer att skickas i personliga brev till alla fastighetsägare som berörs.

Texten i inbjudan kan du läsa under DOKUMENT.

Mötets innhåll:
Styrelsen presenterar sig och syftet med föreningen.
Kartor över vårt område med inritat ledningsförslag presenteras.
Vi ber alla markägare lämna sina synpunkter på förslaget. (Synpunkterna dokumenteras).
Markupplåtelseavtalet delas ut och presenteras.
Frågor och svar bokning av tidpunkt för träff med markägare för att skriva avtalet.
Övriga frågor.

 

Äldre information/dokument.