Redovisning av kostnader vid inkoppling av VA och bredband
till ny medlem 2020 i Förlanda Avloppsförening Ekonomiska Förening


Medlemsavgift/år, administrativa kostnader etc. (år 2020): 1.390 kr.
Förbrukningskostnader från Kungsbacka kommun. (din egen förbrukning)
Förbrukningskostnader från Ellevio. (din del av strömförbrukning för pumpar och bredband i pumphuset)
Kostnad för inkoppling av VA och bredband 2020
Kostnad: 224.625 kr inklusive moms
I ovanstående kostnad ingår:
- kapitalinsats: 120.000 kr
- insats enligt stadgarna: 3.000 kr (inte momspliktigt belopp)
- avloppspumpstation: 36.875 kr, 2020 års pris + frakt
- vattenmätare, konsol och reduceringsventil: 6.250 kr
- lägenhetsavgiften till Kungsbacka kommun, 2018 års pris: 33.500 kr
- blåsning av fiber samt inkoppling i huset: 25.000 kr. 

Tillkommande kostnader för ny medlem utöver ovanstående summa

Inkoppling på befintligt rörledningsnät samt grävning från inkopplingspunkt till tomtgräns där ventiler för VA placeras.
Material i form av fiber, slangar, ventiler och inkopplingsanordning.
Lagning av söndergrävda dräneringsledningar och vägövergångar etc.
Blåsning av ny stamfiber om utrymme i anslutningsskåp är fullt.
Uppdatering av kartor och servitut.
Markersättning till berörda markägare och brukare.
Elektriker för inkoppling av avloppspump med larm samt eluttag för bredband.
Rörläggare för inkoppling av vatten med vattenmätare och reduceringsventil.
Håltagning för inkommande VA i hus.
Provtagning av vatten i hus och eventuell klorering av vattenledningssystem och spolning.

Viktigt att notera!
Den entreprenör som ska utföra arbeten med inkoppling och grävningsarbeten, ska vara införstådd med föreningens krav och inneha erforderliga dokumenterade utbildningar för grävningsarbeten med maskin, licenser för elektrosvetsning vid inkoppling till föreningens
ledningar, samt vara klar över ansvaret vid eventuella slutbesiktningsåtgärder.
Blåsning och inkoppling av bredbandsfiber enligt offert från Link To Link.

Obs!
För att få en helhetsbild av de totala kostnaderna bör anbud tas in från alla berörda entreprenörer och leverantörer då det kan förekomma avvikelser på pris pga ändrade förutsättningar.

Innan du köper slang kontrollera med din entreprenör om det ingår slangar i entreprenörens pris.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.

Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/Anvisningar fastighetsägare 2016


Beställningsblanketten hittar du under Dokument/Anläggningsdokument och heter: Beställning Pumpstation

För dig som har besvärligheter att kunna gräva ned den "ordinarie" LPS200E finns en värmeisoleradpumpstation med värmekabel att tillgå.
Se www.kommunaltenik.se under rubriken pumpstationer LPS2000EIV för specifikation.

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/LPS2000E (tre dokument)


Vattenmätarpaket.
Ny rutin för vattenmätarpaketet beslutad på föreningsmötet 2017-10-11.

Den nya rutinen finns under Dokument/Anläggningsdokumentation och heter: Beställning vattenmätare

En bild på vattenmätarpaketet finns längst ned på denna sida.

Mått på vattenmätarpaketet:
Total längd: 625 mm
Konsolens länd: 290 mm
Konsolens djup: 120 - 160 mm (ställbar)

Se tillsvidare Kamstrups beskrivning under
Dokument/Anläggningsdokumentation/Vattenmätare

Entreprenörer för arbete på din tomt.

Förlanda Maskinstation, Martin Gustavsson
Tel: 0702-525661

Mjetab, Tonie Hayd 
Tel 0734-293952