Redovisning av kostnader vid inkoppling eller anslutning av VA och bredband 2020 till Förlanda Avloppsförening ekonomisk förening

Detta är ett underlag för kalkyl.

Medlemsavgift/år, administrativa kostnader etc. (år 2020): 1.390 kr.
Förbrukningskostnader från Kungsbacka kommun. (din egen förbrukning av vatten och avlopp)
Förbrukningskostnader från Ellevio. (din del av strömförbrukning för pumpar och bredband i pumphuset)

Kostnad för inkoppling av VA och bredband 2020 för ny medlem.
Kostnad: 224.625 kr inklusive moms. Frakt tillkommer.
I kostnaderna ingår:
insats enligt stadgarna: 3.000 kr (inte momspliktigt belopp)
kapitalinsats: 120.000 kr
avloppspumpstation LPS 2000E: 36.875 kr (Prislista 2020)
vattenmätare, konsol och reduceringsventil: 6.250 kr (Prislista 2020)
inkoppling av bredband till fiberskåp: 25.000 kr (Prislista 2020)
lägenhetsavgiften till Kungsbacka kommun, 2020 års pris: 34.700 kr.
Kostnad för anslutning av VA och bredband 2020 för medlem med färdiga avsättningar.
Kostnad inklusive moms. Frakt tillkommer.
I kostnaderna ingår:
avloppspumpstation LPS 2000E: 36.875 kr (Prislista 2020)
vattenmätare, konsol och reduceringsventil: 6.250 kr (Prislista 2020)
inkoppling av bredband till fiberskåp: 25.000 kr (Prislista 2020)
lägenhetsavgiften till Kungsbacka kommun, 2020 års pris: 34.700 kr.

Tillkommande kostnader utöver ovanstående kostnader.
Inkoppling på befintligt rörledningsnät samt grävning från inkopplingspunkt till tomtgräns där ventiler för VA placeras.
Material i form av slangar, ventiler, teleskoprör, täcklock och inkopplingsanordningar.
Lagning av söndergrävda dräneringsledningar och vägövergångar etc.
Blåsning max 400m fiber och inkoppling av bredbandsfiber enligt offert från Link To Link.
Uppdatering av kartor och servitut.
Markersättning till berörda markägare och brukare.
Elektriker för inkoppling av avloppspump med larm samt eluttag för bredband.
Rörläggare för inkoppling av vatten med vattenmätare och reduceringsventil.
Håltagning för inkommande VA och fiber i hus.
Provtagning av vatten i hus och eventuell klorering av vattenledningssystem och spolning.
Ändrings och tilläggsarbeten för störningar och dragning av extra fiber då plats i skåp saknas.
Frakt och transporter och utsättningar etc.

Viktigt att notera!
Den entreprenör som ska utföra arbeten med inkoppling och grävningsarbeten, ska vara införstådd med föreningens krav och inneha erforderliga dokumenterade utbildningar för grävningsarbeten med maskin, licenser för elektrosvetsning vid inkoppling till föreningens ledningar, och vara klar över ansvaret vid eventuella slutbesiktningsåtgärder.


Obs!
För att få en helhetsbild av de totala kostnaderna bör anbud tas in från Förlanda Avloppsförening ekonomisk förening och alla berörda entreprenörer och leverantörer då det kan förekomma avvikelser på pris p.g.a. ändrade förutsättningar och prisjusteringar.


Innan du köper slang kontrollera med din entreprenör om det ingår slangar i entreprenörens pris.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.

Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/Anvisningar fastighetsägare 2016


Beställningsblanketten hittar du under Dokument/Anläggningsdokument och heter: Beställning Pumpstation

För dig som har besvärligheter att kunna gräva ned den "ordinarie" LPS200E finns en värmeisoleradpumpstation med värmekabel att tillgå.
Se www.kommunaltenik.se under rubriken pumpstationer LPS2000EIV för specifikation.

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/LPS2000E (tre dokument)


Vattenmätarpaket.
Ny rutin för vattenmätarpaketet beslutad på föreningsmötet 2017-10-11.

Den nya rutinen finns under Dokument/Anläggningsdokumentation och heter: Beställning vattenmätare

En bild på vattenmätarpaketet finns längst ned på denna sida.

Mått på vattenmätarpaketet:
Total längd: 625 mm
Konsolens länd: 290 mm
Konsolens djup: 120 - 160 mm (ställbar)

Se tillsvidare Kamstrups beskrivning under
Dokument/Anläggningsdokumentation/Vattenmätare

Entreprenörer för arbete på din tomt.

Förlanda Maskinstation, Martin Gustavsson
Tel: 0702-525661

Mjetab, Tonie Hayd 
Tel 0734-293952