Redovisning av kostnader vid inkoppling eller anslutning av VA och bredband 2023 till Förlanda Avloppsförening ekonomisk förening

OBS! Detta är ett underlag för kalkyl.
Medlemsavgift/år, administrativa kostnader etc: 100 kr.
Förbrukningskostnader från Kungsbacka kommun som är din egen förbrukning av vatten och avlopp.
Förbrukningskostnader från Elleverantör som utgör din del av strömförbrukning för pumpar och bredband i pumphuset.

Inkoppling av VA och bredband 2023 för ny medlem.
Kalkylkostnad ca 250.000 kr inklusive moms.
I kostnaderna ingår:
insats enligt stadgarna: 3.000 kr (inte momspliktigt belopp)
kapitalinsats: 132.615 kr
avloppspumpstation LPS 2000E ca 40.000 kr
vattenmätare, konsol och reduceringsventil: 6.700 kr
inkoppling av bredband till fiberskåp: 31.860 kr.
lägenhetsavgiften till Kungsbacka kommun, 2022 års pris ca 37.000 kr.
Kostnad för anslutning av VA och bredband 2023 för medlem med färdiga avsättningar.
Kostnad inklusive moms. Frakt tillkommer.
I kostnaderna ingår:
avloppspumpstation LPS 2000E ca 40.000 kr
vattenmätare, konsol och reduceringsventil: 6.700 kr
inkoppling av bredband till fiberskåp: 31.860 kr
lägenhetsavgiften till Kungsbacka kommun, 2022 års pris ca 37.000 kr.

Tillkommande kostnader utöver ovanstående kostnader.
Inkoppling på befintligt rörledningsnät samt grävning från inkopplingspunkt till tomtgräns där ventiler för VA placeras.
Material i form av slangar, ventiler, teleskoprör, täcklock och inkopplingsanordningar.
Lagning av söndergrävda dräneringsledningar och vägövergångar etc.
Blåsning längre än 400m vid inkoppling av kundfiber
Uppdatering av kartor och servitut.
Markersättning till berörda markägare och brukare.
Elektriker för inkoppling av avloppspump med larm samt eluttag för bredband.
Rörläggare för inkoppling av vatten med vattenmätare och reduceringsventil.
Ändrings och tilläggsarbeten vid hinder och dragning av extra fiber då plats i skåp saknas.
Frakt och transporter och utsättningar etc.
Håltagning för inkommande VA i hus.

OBS!
Provtagning av vatten i äldre hus och eventuell klorering av vattenledningssystem och spolning.Viktigt att notera!
Den entreprenör som ska utföra arbeten med inkoppling och grävningsarbeten, ska vara införstådd med föreningens krav som är samma som Kungsbacka kommuns krav och dessa ska uppfyllas.
Entreprenör ska inneha erforderliga dokumenterade utbildningar för grävningsarbeten med maskin, licenser för elektrosvetsning vid inkoppling till föreningens ledningar, och vara klar över ansvaret vid eventuella slutbesiktningsåtgärder.


Obs!
För att få en helhetsbild av de totala kostnaderna bör anbud tas in från Förlanda Avloppsförening ekonomisk förening och alla berörda entreprenörer och leverantörer då det kan förekomma avvikelser på pris p.g.a. ändrade förutsättningar och prisjusteringar.


Innan du köper slang kontrollera med din entreprenör om det ingår slangar i entreprenörens pris.

Inköp av slangmaterial och tillhörande kopplingar.

Hos Fjärås Lantmanna kan du som medlem i Förlanda Avloppsförening köpa Slangar och kopplingar som behövs på din tomt. Priset är reducerat med 20% om du vid köpet anger att du är medlem i Förlanda Avloppsförening.
Du kan fråga Christer eller Bosse eller om råd.

Avloppsslang: Dim 40mm, beteckning PE100, PN10, SDR 17, bruna ränder
Vattenslang: Dim 32mm, beteckning PE100, PN16, SDR 11, blåa ränder
Fiberslang: Dim 16mm, gröna ränder
Gult skyddsrör för eldragning till pumpstation och Nödvändiga kopplingar

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/Anvisningar fastighetsägare 2016


Beställningsblanketten hittar du under Dokument/Anläggningsdokument och heter: Beställning Pumpstation

För dig som har besvärligheter att kunna gräva ned den "ordinarie" LPS200E finns en värmeisoleradpumpstation med värmekabel att tillgå.
Se www.kommunaltenik.se under rubriken pumpstationer LPS2000EIV för specifikation.

För installationsanvisning se Dokument/Anläggningsdokumentation/LPS2000E (tre dokument)


Vattenmätarpaket.
Ny rutin för vattenmätarpaketet beslutad på föreningsmötet 2017-10-11.

Den nya rutinen finns under Dokument/Anläggningsdokumentation och heter: Beställning vattenmätare

En bild på vattenmätarpaketet finns längst ned på denna sida.

Mått på vattenmätarpaketet:
Total längd: 625 mm
Konsolens länd: 290 mm
Konsolens djup: 120 - 160 mm (ställbar)

Se tillsvidare Kamstrups beskrivning under
Dokument/Anläggningsdokumentation/Vattenmätare

Entreprenörer för arbete på din tomt.

Förlanda Maskinstation, Martin Gustavsson
Tel: 0702-525661