Tidplan.

Mycket grova uppskattningar finns redovisade nedanstående dokument.