Medlemmar i fastighetsordning med valda inkopplingsalternativ.
( 1 = vald,   o = bortvald, ? = Val saknas).
Listan är nu uppdaterad (2017-09-22) med de svar som kommit på vår fråga om inkopplingsönskemål.
Kontrollera gärna alternativet för Din fastighet. Hör av dig om det inte stämmer!!

Klicka på Medlemsförteckning till
vänster och klicka sedan på öppna  så kommer listan upp.