Styrelse.


Ordförande: Klas Andersson        
Vice Ordförande: Kurt Nilsson
Kassör: Agnetha Pethrus                   
Adjungerad Sekreterare: Sven Wingbro                                                    
Ledamöter: Stefan Axelsson; Roger Gunnarsson, Stefan Hultqvist, Magnus Tunared
Suppleanter: Sven Wingbro, Henrik Fredh                     
Revisorer: Lars Höglander, Martin Lundell
Valberedning: Johan Hemlin, Per Stjärnehag