Styrelse.Ordförande       Kurt Nilsson               Kassör   Agnetha Pethrus             Sekreterare   Barbro Kollberg                                                    
Ledamöter         Stefan Axelsson   Roger Gunnarsson   Stefan Hultqvist    Kurt Ahlquist
Suppleanter      Sven Wingbro   Henrik Fredh                     
Revisorer           Lars Höglander    Oscar Cronelid
Valberedning    Johan Hemlin   Per Stjärnehag