Styrelse.


Ordförande: Klas Andersson        
Vice Ordförande: Kurt Nilsson
Adjungerad Kassör: Kurt Nilsson                
Adjungerad Sekreterare: Malin Gustafsson                                                    
Ledamöter: Stefan Axelsson; Roger Gunnarsson, Stefan Hultqvist, Magnus Tunared
Suppleanter: Sven Wingbro                    
Revisorer: Lars Höglander, Martin Lundell
Valberedning: Johan Hemlin, Per Stjärnehag

Styrelsemöte har ägt rum 22/1 2019.
Styrelsemöte har ägt rum 15/4 2019.
Styrelsemöte har ägt rum 17/6 2019.
Styrelsemöte har ägt rum 17/9 2019.
Styrelsemöte har ägt rum 9/12 2019.
Nästa styrelsemöte skall hållas 20/4 2020.