Styrelse.


Ordförande: Klas Andersson        
Kassör: Kurt Nilsson                
Sekreterare: Malin Gustafsson                                                    
Ledamöter: Stefan Axelsson; Roger Gunnarsson, Stefan Hultqvist, Magnus Tunared
Suppleanter: Britt Ström, Lars Engström                  
Revisorer: Lars Höglander, Martin Lundell
Valberedning: Per Stjärnehag

Styrelsemöte har ägt rum 2020-04-20
Nästa styrelsemöte skall hållas 2020-09-14