Styrelse.


Ordförande: Klas Andersson        
Kassör: Kurt Nilsson                
Sekreterare:Britt Ström                                                 
Ledamöter: Stefan Axelsson, Stefan Hultqvist, Magnus Tunared, Lars Engström 
Suppleanter: Jan Olsson               
Revisorer: Lars Höglander, Martin Lundell
Valberedning: Per Stjärnehag

Styrelsemöte har ägt rum 2021-02-15, 2021-04-12,  2021-09-21
Nästa styrelsemöte  2021-12-07.