Styrelse.

           
Ledamöter: Stefan Axelsson, Stefan Hultqvist, Magnus Tunared, Lars Engström,
Britt Ström, Kurt Nilsson och Claes Andersson
Suppleanter: Jan Olsson

Sekreterare:Britt Ström 
Kassör: Kurt Nilsson 
Ordförande: Klas Andersson        
    
Revisorer: Lars Höglander, Martin Lundell

Valberedning: Maritha Stjärnehag, Bengt Gustafsson, Laila Johannesson

Styrelsemöte har ägt rum 2023-03-06
Nästa styrelsemöte är 2023-03-06.